این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2018

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2018

دانلود فیلم Europe Raiders 2018

دانلود فیلم Tommy Battles the Silver Sea Dragon 2018

دانلود فیلم Fast Color 2018

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Miss Arizona 2018

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Trespassers 2018

دانلود فیلم Firecrackers 2018

6 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Desolate 2018

دانلود فیلم A Dark Place 2018

دانلود فیلم Cities of Last Things 2018

5 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Night Comes On 2018

9 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Teen Spirit 2018

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Through Black Spruce 2018

1 win & 1 nomination. See more awards »