این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2017

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2017

دانلود فیلم Christmas Wedding Planner 2017

دانلود فیلم A Gift to Remember 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cleek 2017

دانلود فیلم C'est la vie! 2017

21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killer Bees 2017

دانلود فیلم Sequence Break 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Bad Fox and Other Tales... 2017

5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Angels Wear White 2017

19 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Day 2017

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Namiya 2017

دانلود فیلم The Gracefield Incident 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Logan 2017

Nominated for 1 Oscar. Another 23 wins & 66 nominations. See more awards »