این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2014

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2014

دانلود فیلم Backcountry 2014

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kummeli V 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Field of Lost Shoes 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Postman Pat 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Leopardi 2014

19 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Angels in Stardust 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 10.0 Earthquake 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sniper: Legacy 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Violent 2014
ریلیز اختصاصی سایت

19 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Worst Friends 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Hacker Wars 2014
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Fires on the Plain 2014
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 3 nominations. See more awards »