این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2012

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2012

دانلود فیلم Hitokowa 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Elena 2012
ریلیز اختصاصی سایت

10 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Silver Case 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Genetic Roulette: The Gamble of our Lives 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mission to Lars 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dead End 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lay the Favorite 2012

دانلود فیلم Barbara 2012

10 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bad Film 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم WWII from Space 2012

دانلود فیلم For Ellen 2012
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Where the Trail Ends 2012

دانلود فیلم TimeScapes 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Christmas Song 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fraktus - Das letzte Kapitel der Musikgeschichte 2012