این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

سریال های پخش شده از شبکه PBS

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده سریال های پخش شده از شبکه PBSpbs

دانلود سریال Life on the Reef
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Jazz
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Primetime Emmys. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Cosmos
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Primetime Emmys. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Elegant Universe
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Berlin Alexanderplatz
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Ekaterina
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Dictator's Playbook
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال American Epic
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Vietnam War
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Primetime Emmys. Another 3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود سریال The War
درخواستی کاربران

Won 3 Primetime Emmys. Another 5 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود سریال Mercy Street
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم First Peoples 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال GENIUS by Stephen Hawking

دانلود سریال The Civil War
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Primetime Emmys. Another 9 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Roosevelts: An Intimate History
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 1 win & 7 nominations. See more awards »