این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

سریال های پخش شده از شبکه CBC

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده سریال های پخش شده از شبکه CBCcbc

دانلود سریال Anne of Green Gables
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Primetime Emmy. Another 11 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود سریال Wild Canada
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Hitler: The Rise of Evil
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Primetime Emmys. Another 3 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود سریال Pure
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Ninth

دانلود سریال Detention Adventure

دانلود سریال The 410
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Schitt's Creek
ریلیز اختصاصی سایت

21 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود سریال Heartland

26 wins & 52 nominations. See more awards »
دانلود سریال Diggstown

دانلود سریال Kim's Convenience
ریلیز اختصاصی سایت

12 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود سریال Workin' Moms

5 nominations. See more awards »
دانلود سریال Little Dog

دانلود سریال Northern Rescue
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Burden of Truth
ریلیز اختصاصی سایت