این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

فیلم ها و سریال ها در ژانر خبری

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده تمام فیلم ها و سریال ها در ژانر خبری

دانلود فیلم Bitcoin: The End of Money as We Know It 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Requiem for the American Dream 2015

دانلود فیلم Ghost Exchange 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Terms and Conditions May Apply 2013
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The State Of Marriage 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Am Sun Mu 2015
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم We the Parents 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ivory Tower 2014

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Farewell Ferris Wheel 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Mama Sherpas 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Rise and Rise of Bitcoin 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Occupy: The Movie 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Fragile Trust: Plagiarism, Power, and Jayson Blair at the New York Times 2013
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After the Spill 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Age of Consequences 2016
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »