این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

باکس آفیس

نمایش مطالب
نمایش مطالب

باکس آفیس


 عنوانهفتگیکلهفته
It Chapter Two1. It Chapter Two $152.7M$39.6M$152.7M2
Hustlers2. Hustlers $33.2M$33.2M$33.2M1
Angel Has Fallen3. Angel Has Fallen $60.5M$4.5M$60.5M4
Good Boys4. Good Boys $73.3M$4.2M$73.3M5
The Lion King5. The Lion King $534.1M$3.6M$534.1M9
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw6. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw $168.3M$2.8M$168.3M7
Overcomer7. Overcomer $29.0M$2.7M$29.0M4
The Goldfinch8. The Goldfinch $2.7M$2.7M$2.7M1
The Peanut Butter Falcon9. The Peanut Butter Falcon $15.0M$1.8M$15.0M6
Dora and the Lost City of Gold10. Dora and the Lost City of Gold $56.7M$1.8M$56.7M6