این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

باکس آفیس

نمایش مطالب
نمایش مطالب

باکس آفیس


 عنوانهفتگیکلهفته
The Lion King1. The Lion King $185.0M$185.0M$185.0M1
Spider-Man: Far from Home2. Spider-Man: Far from Home $319.7M$21.0M$319.7M3
Toy Story 43. Toy Story 4 $375.5M$14.6M$375.5M5
Crawl4. Crawl $23.8M$6.0M$23.8M2
Yesterday5. Yesterday $57.6M$5.1M$57.6M4
Stuber6. Stuber $16.1M$4.0M$16.1M2
Aladdin7. Aladdin $340.0M$3.8M$340.0M9
Annabelle Comes Home8. Annabelle Comes Home $66.6M$2.7M$66.6M4
Midsommar9. Midsommar $22.5M$1.6M$22.5M3
The Secret Life of Pets 210. The Secret Life of Pets 2 $151.6M$1.5M$151.6M7