این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

باکس آفیس

نمایش مطالب
نمایش مطالب

باکس آفیس


 عنوانهفتگیکلهفته
Spider-Man: Far from Home1. Spider-Man: Far from Home $274.6M$45.4M$274.6M2
Toy Story 42. Toy Story 4 $346.7M$20.9M$346.7M4
Crawl3. Crawl $12.0M$12.0M$12.0M1
Stuber4. Stuber $8.2M$8.2M$8.2M1
Yesterday5. Yesterday $48.3M$6.7M$48.3M3
Aladdin6. Aladdin $331.8M$6.2M$331.8M8
Annabelle Comes Home7. Annabelle Comes Home $60.8M$5.6M$60.8M3
Midsommar8. Midsommar $18.5M$3.7M$18.5M2
The Secret Life of Pets 29. The Secret Life of Pets 2 $147.2M$3.2M$147.2M6
Men in Black: International10. Men in Black: International $76.5M$2.2M$76.5M5