این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده تمام سریال هایی که با حرف T شروع شده اند

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده تمام سریال هایی که با حرف T شروع شده اند

دانلود سریال Taboo
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 7 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود سریال Tabula Rasa
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود سریال Tacoma FD
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Take The Tower
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Take Two
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Taken
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Tales
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Tales by Light
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود سریال Tales from the Crypt

Nominated for 7 Primetime Emmys. Another 15 wins & 34 nominations. See more awards »
دانلود سریال Tales of the City
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Talking Bad

دانلود سریال Talking Dead

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود سریال Talking Preacher

دانلود سریال Talking Saul

دانلود سریال Talking with Chris Hardwick