این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی مستند

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : مستند

دانلود فیلم The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Looking for Lennon 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Jonah Movie 2018

دانلود فیلم Making Fashion 1938
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cargoes 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم English Harvest 1938
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Farewell Topsails 1937
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Locomotives 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم S.S. Ionian 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Post-Haste 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Armstrong 2019

دانلود فیلم Spare Time 1939
ریلیز اختصاصی سایت