این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی مستند

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : مستند

دانلود فیلم Planetary 2015

دانلود فیلم Flowers of Taipei: Taiwan New Cinema 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Genetic Roulette: The Gamble of our Lives 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mission to Lars 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Beatles Stories 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Biggest Little Farm 2018

11 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 90° South 1933
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bruce Lee: The Man and the Legend 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Dream of Dance 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hotel Jugoslavija 2017
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم BIT X BIT: In Bitcoin We Trust 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم For the Birds 2018

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 25 IN 24 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Finding Big Country 2018
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fyre Fraud 2019
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 1 nomination. See more awards »