این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی iMovie-DL

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : iMovie-DL

دانلود فیلم The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Francesca 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Fu sing 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Boat People 1982
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Moving 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Magic Christian 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Die Pest in Florenz 1919
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Making Fashion 1938
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم La Terra Trema 1948
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Lady Without Camelias 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Abashiri Bangaichi 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cargoes 1939
ریلیز اختصاصی سایت