این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی iMovie-DL

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : iMovie-DL

دانلود فیلم Batman: Mystery of the Batwoman 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Beginner's Guide to Snuff 2016
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم An Elephant Sitting Still 2018
ریلیز اختصاصی سایت

13 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Daphne & Velma 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dead End 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 7 Nights of Darkness 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bruce Lee: The Man and the Legend 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bottle Rocket 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mister Johnson 1990
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم In the Line of Duty 4 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Best Seller 1987
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killer Fish 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 21 Hours at Munich 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cotton Comes to Harlem 1970
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Lilith 1964
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »