این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی Yify

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : Yify

دانلود فیلم Child's Play 2019

دانلود فیلم Endless Love 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم All About Me 2018

8 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Torture Chamber of Dr. Sadism 1967

دانلود فیلم Dude Bro Party Massacre III 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Murder! 1930
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Weekend 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم 3 Days with Dad 2019

دانلود فیلم Gags The Clown 2018

دانلود فیلم Moonfleet 1955

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Scarborough 2018

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Europa Europa 1990
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 8 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Can You Keep a Secret? 2019

دانلود فیلم Witnesses 2019

دانلود فیلم The Sound of Silence 2019

2 nominations. See more awards »