این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنگی

دانلود سریال War and Peace
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Hatfields & McCoys
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 14 wins & 43 nominations. See more awards »
دانلود سریال Dad's Army: The Lost Episodes

دانلود سریال House of Saddam
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 3 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود سریال Das Boot
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود سریال Medal of Honor
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود سریال Gallipoli
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود سریال Das Boot
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Saboteurs
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود سریال Parade's End
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Primetime Emmys. Another 7 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود سریال Roots
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Golden Globe. Another 16 wins & 35 nominations. See more awards »
دانلود سریال Nuremberg
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 10 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود سریال Six
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود سریال Catch-22
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Wolf
ریلیز اختصاصی سایت