این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی علمی تخیلی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : علمی تخیلی

دانلود سریال Spider-Man

دانلود سریال Legends of Tomorrow
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود سریال Businessmen Vs. Aliens
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Cowboy Bebop
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود سریال Supergirl
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 34 nominations. See more awards »
دانلود سریال Titans
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Killjoys
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

18 nominations. See more awards »
دانلود سریال American Horror Story
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Golden Globes. Another 117 wins & 363 nominations. See more awards »
دانلود سریال Pandora

دانلود سریال Final Space
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Future Man
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود سریال The I-Land
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال CAT. 8
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Tin Man
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 13 wins & 23 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Universe
ریلیز اختصاصی سایت