این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ترسناک

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ترسناک

دانلود سریال The Last Kids on Earth

دانلود سریال The Terror
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 12 nominations. See more awards »
دانلود سریال ماوراء الطبيعه Supernatural
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 23 wins & 90 nominations. See more awards »
دانلود سریال Fear the Walking Dead
ریلیز اختصاصی سایت

16 nominations. See more awards »
دانلود سریال Two Sentence Horror Stories

دانلود سریال American Horror Story
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Golden Globes. Another 117 wins & 363 nominations. See more awards »
دانلود سریال Attack on Titan
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

8 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود سریال Into the Dark
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود سریال Age of the Living Dead

دانلود سریال The Day of the Triffids
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود سریال مردگان متحرک The Walking Dead
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 71 wins & 200 nominations. See more awards »
دانلود سریال Swamp Thing
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال iZombie
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود سریال A Haunting

دانلود سریال Dark/Web
ریلیز اختصاصی سایت