این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی خانوادگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : خانوادگی

دانلود سریال Chesapeake Shores
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Spider-Man

دانلود سریال Anne of Green Gables
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Primetime Emmy. Another 11 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود سریال When Hope Calls

دانلود سریال Raven's Home

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال DuckTales

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود سریال Big Hero 6: The Series

دانلود سریال OK K.O.! Let's Be Heroes

4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Find Me in Paris

دانلود سریال The Dark Crystal: Age of Resistance
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Dinotopia
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Primetime Emmy. Another 5 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود سریال Thundercats
ریلیز اختصاصی سایت

13 nominations. See more awards »
دانلود سریال Vampirina

3 nominations. See more awards »
دانلود سریال No Good Nick
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Amphibia
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران