این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنایی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنایی

دانلود سریال Lethal Weapon
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود سریال Pennyworth

دانلود سریال Power
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

8 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود سریال From Darkness
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Mr Inbetween
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Gulf

دانلود سریال Why Women Kill
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Mayans M.C.
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود سریال Murdoch Mysteries

10 wins & 70 nominations. See more awards »
دانلود سریال A Confession

دانلود سریال Top Boy
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود سریال Les Norton

دانلود سریال Élite
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 nominations. See more awards »
دانلود سریال The Great Train Robbery
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Reef Break