این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی 720p Blu-Ray

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : 720p Blu-Ray

دانلود فیلم The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Francesca 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Fu sing 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Boat People 1982
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Looking for Lennon 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hell, Heaven or Hoboken 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Magic Christian 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gideon of Scotland Yard 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Suburra 2015

4 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Run the Race 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم El Chicano 2018

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Chinese Roulette 1976