این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 2010-تاکنون

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 2010-تاکنون

دانلود فیلم Child's Play 2019

دانلود فیلم Merry Men: The Real Yoruba Demons 2018

دانلود فیلم Downton Abbey 2019

دانلود فیلم Mae Bia 2015

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Twelve-Year Night 2018

43 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fall in Love at First Kiss 2019

دانلود فیلم Tall Girl 2019

دانلود فیلم Hustlers 2019

دانلود فیلم All About Me 2018

8 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dude Bro Party Massacre III 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Weekend 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم 3 Days with Dad 2019

دانلود فیلم Fiancé Killer 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Dream of Dance 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hotel Jugoslavija 2017
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »