این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 2010-تاکنون

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 2010-تاکنون

دانلود فیلم The Unseen 2017

دانلود فیلم Replace 2017

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Summer Night 2019

دانلود فیلم Computer Chess 2013
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sun Dogs 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Intruder 2019

دانلود فیلم Bad Grandmas 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Europe Raiders 2018

دانلود فیلم Hostile 2017

19 wins & 75 nominations. See more awards »
دانلود فیلم ATM 2012

دانلود فیلم The Song of Sway Lake 2017

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Missing Link 2019