این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1999-1990

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1999-1990

دانلود فیلم Made in America 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Free Willy 3: The Rescue 1997
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kiss of Death 1995
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Silent Night, Deadly Night 5: The Toy Maker 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Elementary School 1991

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins. See more awards »
دانلود فیلم L'Humanité 1999

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gods and Monsters 1998
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 37 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bottle Rocket 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mister Johnson 1990
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Europa Europa 1990
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 8 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Career Opportunities 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Free Willy 2: The Adventure Home 1995

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It's Christmastime Again, Charlie Brown 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dutch 1991
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Resurrection 1999