این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم In the Line of Duty 4 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Best Seller 1987
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Endless Love 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Little Darlings 1980

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Stranger 1987

دانلود فیلم The Bunker 1981

Won 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Another Country 1984
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 BAFTA Film Awards. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bloody New Year 1987

دانلود فیلم Seeding of a Ghost 1983

دانلود فیلم Hostage 1983

دانلود فیلم The Sea and Poison 1986
ریلیز اختصاصی سایت

10 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hangar 18 1980

دانلود فیلم The Killer 1989

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم True Believer 1989

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Russkies 1987