این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم Mad Mission 3: Our Man from Bond Street 1984

دانلود فیلم Germany Pale Mother 1980

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bring on the Night 1985
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ordeal by Innocence 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Golden Child 1986
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Robowar - Robot da guerra 1988

دانلود فیلم Midnight Madness 1980

دانلود فیلم Mad Mission Part 2: Aces Go Places 1983

دانلود فیلم Biloxi Blues 1988
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Return of the Musketeers 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Seduction 1982

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mad Mission 1982

1 win & 4 nominations. See more awards »