این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1979-1970

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1979-1970

دانلود فیلم The Ear 1970

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Waterloo 1970
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 BAFTA Film Awards. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Queen of the Stardust Ballroom 1975

Won 2 Primetime Emmys. Another 2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bruce Lee: The Man and the Legend 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Killer Fish 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 21 Hours at Munich 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cotton Comes to Harlem 1970
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Little Grey Wolf Will Come 1979

دانلود فیلم The Tenant 1976
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pyjama Girl Case 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Two-Lane Blacktop 1971
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Valley (Obscured by Clouds) 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night of the Devils 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Private Eyes 1976

دانلود فیلم The Public Eye 1972