این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1959-1950

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1959-1950

دانلود فیلم This Island Earth 1955

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Blob 1958

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Family Portrait 1950
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. See more awards »
دانلود فیلم Pal Joey 1957

Nominated for 4 Oscars. Another 3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم La villa Santo Sospir 1952

دانلود فیلم Waterfront Women 1950

دانلود فیلم Down Three Dark Streets 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Prisoner 1955

Nominated for 5 BAFTA Film Awards. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Stranger on the Prowl 1952

دانلود فیلم Warlock 1959
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Donovan's Brain 1953
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Son of Ali Baba 1952
ریلیز اختصاصی سایت