این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1959-1950

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1959-1950

دانلود فیلم Invisible Invaders 1959

دانلود فیلم The Night Is My Kingdom 1951

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Secret People 1952

دانلود فیلم Moonfleet 1955

دانلود فیلم Come Back, Africa 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wagon Master 1950

دانلود فیلم Shop Spoiled 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Atomic Kid 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sailor of the King 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Genevieve 1953

Nominated for 2 Oscars. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Romeo and Juliet 1954
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 BAFTA Film Awards. Another 6 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Confess 1953

دانلود فیلم The Cruel Sea 1953
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bachelor in Paris 1952
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Men 1950
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »