این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1949-1940

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1949-1940

دانلود فیلم Angels Over Broadway 1940
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم In Which We Serve 1942
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 7 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Negro Soldier 1944

دانلود فیلم The Woman in Green 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Terror by Night 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Utamaro and His Five Women 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Pursuit to Algiers 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The House of Fear 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sherlock Holmes in Washington 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sherlock Holmes Faces Death 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sherlock Holmes and the Voice of Terror 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sherlock Holmes and the Secret Weapon 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Devil and Miss Jones 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Fort Apache 1948
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Foreign Affair 1948
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 nomination. See more awards »