این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1949-1940

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1949-1940

دانلود فیلم La Terra Trema 1948
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Cumberland Story 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Defeated People 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Dim Little Island 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Bullfighters 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Noise 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم London Can Take It! 1940
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Listen to Britain 1942
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم A-Haunting We Will Go 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Night in Casablanca 1946

دانلود فیلم Syncopation 1942

دانلود فیلم Fires Were Started 1943