این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1939-1930

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1939-1930

دانلود فیلم Mary 1931
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Murder! 1930
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jezebel 1938
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Thin Man 1934
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 3 wins. See more awards »
دانلود فیلم Ten Minutes to Live 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Red River Range 1938
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Adventures of Sherlock Holmes 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Hound of the Baskervilles 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Adventures of Robin Hood 1938
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Redes 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Lawless Nineties 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ruggles of Red Gap 1935
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins. See more awards »
دانلود فیلم The Girl from Chicago 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم King Kong 1933
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Things to Come 1936