این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1929-1920

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1929-1920

دانلود فیلم Blackmail 1929
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Peter Pan 1924

دانلود فیلم Wings 1927
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Iron Horse 1924

دانلود فیلم Kino Eye 1924

دانلود فیلم Turksib 1929

دانلود فیلم Drifters 1929

دانلود فیلم Anna Boleyn 1920

دانلود فیلم Sumurun 1920

دانلود فیلم Finances of the Grand Duke 1924
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Little Annie Rooney 1925

دانلود فیلم Der heilige Berg 1926

دانلود فیلم The Lost World 1925

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Kid Brother 1927

دانلود فیلم Zaza 1923