این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی وسترن

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : وسترن

دانلود فیلم The Lonely Trail 1936

دانلود فیلم The Iron Horse 1924

دانلود فیلم The Horse Whisperer 1998

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wagons East 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Outlaws Don't Get Funerals 2019

دانلود فیلم Run for the High Country 2018

دانلود فیلم Warlock 1959
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Painted Woman 2017
ریلیز اختصاصی سایت

10 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Missionary Man 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tremors 4: The Legend Begins 2004
ریلیز اختصاصی سایت

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Almost Heroes 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Revolt at Fort Laramie 1957