این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی علمی تخیلی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : علمی تخیلی

دانلود فیلم Replace 2017

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hostile 2017

19 wins & 75 nominations. See more awards »
دانلود فیلم This Island Earth 1955

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Blob 1958

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Fast Color 2018

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم iBoy 2017

دانلود فیلم Cities of Last Things 2018

5 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alita: Battle Angel 2019

دانلود فیلم Terminus 2015

دانلود فیلم MFKZ 2017

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Robowar - Robot da guerra 1988

دانلود فیلم Hellboy 2019