این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی موزیکال

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : موزیکال

دانلود فیلم Steven Universe: The Movie 2019

دانلود فیلم Good Manners 2017

25 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Yesterday 2019

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tom and Jerry & The Wizard of Oz 2011

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Summer Holiday 1963

دانلود فیلم 20 Feet from Stardom 2013

Won 1 Oscar. Another 20 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم K-12 2019

دانلود فیلم The Huntress: Rune of the Dead 2019

دانلود فیلم Aladdin 2019

5 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stuck 2017

دانلود فیلم Ten Minutes to Live 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Travis Scott: Look Mom I Can Fly 2019

دانلود فیلم Oh... Rosalinda!! 1955

دانلود فیلم Rocketman 2019

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hans Christian Andersen 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 6 Oscars. Another 4 nominations. See more awards »