این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ترسناک

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ترسناک

دانلود فیلم The Church 2018

دانلود فیلم They're Inside 2019

دانلود فیلم Dark August 1976

دانلود فیلم Die Pest in Florenz 1919
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Hole in the Ground 2019

دانلود فیلم Dark, Deadly & Dreadful 2018

دانلود فیلم Hellboy 2019

دانلود فیلم The Curse of La Llorona 2019

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Revenant 2009

8 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Replace 2017

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Intruder 2019

دانلود فیلم Hostile 2017

19 wins & 75 nominations. See more awards »