این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی فیلم نوآر

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : فیلم نوآر

دانلود فیلم Blackmail 1929
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Terror by Night 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The House of Fear 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sherlock Holmes in Washington 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sherlock Holmes Faces Death 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sherlock Holmes and the Voice of Terror 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Niagara 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lisbon 1956

دانلود فیلم A Double Life 1947
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Down Three Dark Streets 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gaslight 1944

Won 2 Oscars. Another 3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Shanghai Gesture 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم The Lost Weekend 1945

Won 4 Oscars. Another 12 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Violent Saturday 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Witness to Murder 1954
ریلیز اختصاصی سایت