این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی فیلم نوآر

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : فیلم نوآر

دانلود فیلم Down Three Dark Streets 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gaslight 1944

Won 2 Oscars. Another 3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Shanghai Gesture 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم The Lost Weekend 1945

Won 4 Oscars. Another 12 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Violent Saturday 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Witness to Murder 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Prowler 1951

دانلود فیلم Cry Danger 1951
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Stranger 1946

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم This Gun for Hire 1942

دانلود فیلم The Strange Affair of Uncle Harry 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Stranger on the Third Floor 1940
ریلیز اختصاصی سایت