این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی فانتزی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : فانتزی

دانلود فیلم The Blood of a Poet 1932

دانلود فیلم Prep & Landing: Naughty vs. Nice TV Short 2011

Won 1 Primetime Emmy. Another 4 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Good Manners 2017

25 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Yesterday 2019

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tom and Jerry & The Wizard of Oz 2011

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fortuna's Eye 2019

دانلود فیلم It Chapter Two 2019

دانلود فیلم Tom and Jerry: A Nutcracker Tale 2007

دانلود فیلم Delgo 2008

دانلود فیلم Tom and Jerry: The Magic Ring 2001

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man from the Future 2011

2 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Harmony 2018

دانلود فیلم Paradise Hills 2019

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Curious George: Royal Monkey 2019

دانلود فیلم Jungle Master 2013

1 nomination. See more awards »