این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Robert Wise

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Robert Wiseمشاهده آثار این هنرمند : Robert Wise
Robert Wise
Won 4 Oscars. Another 32 wins & 25 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Star Trek: The Motion Picture 1979

Nominated for 3 Oscars. Another 4 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Hindenburg 1975

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Andromeda Strain 1971

Nominated for 2 Oscars. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Star! 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 7 Oscars. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sand Pebbles 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 8 Oscars. Another 2 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sound of Music 1965
درخواستی کاربران

Won 5 Oscars. Another 12 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Haunting 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Two for the Seesaw 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم West Side Story 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Won 10 Oscars. Another 18 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Odds Against Tomorrow 1959

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم Run Silent Run Deep 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Until They Sail 1957
ریلیز اختصاصی سایت