این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Josef von Sternberg

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Josef von Sternbergمشاهده آثار این هنرمند : Josef von Sternberg
Josef von Sternberg
Nominated for 2 Oscars. Another 6 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Jet Pilot 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Anatahan 1953

دانلود فیلم The Shanghai Gesture 1941
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Sergeant Madden 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Crime and Punishment 1935

دانلود فیلم The Devil Is a Woman 1935

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Scarlet Empress 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Shanghai Express 1932
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dishonored 1931

دانلود فیلم Morocco 1930
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 3 wins. See more awards »