این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Neil Simon

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Neil Simonمشاهده آثار این هنرمند : Neil Simon
Neil Simon
Nominated for 4 Oscars. Another 8 wins & 14 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Out-of-Towners 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lost in Yonkers 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Marrying Man 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Biloxi Blues 1988
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Lonely Guy 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Max Dugan Returns 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Only When I Laugh 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Cheap Detective 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم California Suite 1978
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Goodbye Girl 1977
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Murder by Death 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Sunshine Boys 1975

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »