این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Leland Orser

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Leland Orserمشاهده آثار این هنرمند : Leland Orser
Leland Orser
2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Blindspotting 2018

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Devil's Candy 2015

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Gambler 2014

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Guest 2014

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Taken 3 2014

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Faults 2014

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Taken 2 2012

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Give 'em Hell Malone 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Taken 2008

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Good German 2006
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Twisted 2004
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Daredevil 2003
درخواستی کاربران

5 wins & 16 nominations. See more awards »