این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Christopher Nolan

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Christopher Nolanمشاهده آثار این هنرمند : Christopher Nolan
Christopher Nolan
Nominated for 3 Oscars. Another 119 wins & 168 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Dunkirk 2017

Won 3 Oscars. Another 57 wins & 212 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Science of Interstellar 2015

دانلود فیلم Interstellar 2014

Won 1 Oscar. Another 43 wins & 144 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Man of Steel 2013

7 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Side by Side 2012

دانلود فیلم The Dark Knight Rises 2012

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 38 wins & 101 nominations. See more awards »
دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Inception 2010

Won 4 Oscars. Another 152 wins & 204 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dark Knight 2008

Won 2 Oscars. Another 152 wins & 155 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Prestige 2006

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 35 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Batman Begins 2005

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 72 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Insomnia 2002

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Memento 2000

Nominated for 2 Oscars. Another 56 wins & 55 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Following 1998
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Doodlebug 1997
درخواستی کاربران