این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ivan Martin

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ivan Martinمشاهده آثار این هنرمند : Ivan Martin
Ivan Martin

دانلود فیلم Madeline's Madeline 2018

4 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Money Monster 2016

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chuck 2016

دانلود فیلم Loitering with Intent 2014

دانلود فیلم Glass Chin 2014

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 10 Years 2011

دانلود فیلم The Orphan Killer 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Daylight 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fighting 2009

دانلود فیلم Winter Passing 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hollywood Ending 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم People I Know 2002
ریلیز اختصاصی سایت