این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Kate Mara

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Kate Maraمشاهده آثار این هنرمند : Kate Mara
Kate Mara
Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Heyday of the Insensitive Bastards 2017

دانلود فیلم Mercy 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chappaquiddi ck 2017

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Megan Leavey 2017

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Morgan 2016

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fantastic Four 2015

8 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Captive 2015

دانلود فیلم The Martian 2015

Nominated for 7 Oscars. Another 37 wins & 185 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Man Down 2015

دانلود فیلم Transcendence 2014

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Deadfall 2012

دانلود فیلم 10 Years 2011