این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Mackenzie Gray

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Mackenzie Grayمشاهده آثار این هنرمند : Mackenzie Gray
Mackenzie Gray
3 wins & 13 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Violentia 2018

دانلود فیلم Warcraft 2016

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم If There Be Thorns 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Christmas Truce 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Barbie and the Secret Door 2014
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Metallica Through the Never 2013

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Man of Steel 2013

7 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Grave Encounters 2011

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hard Ride to Hell 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Imaginarium of Doctor Parnassus 2009

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shooter 2007

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Christmas on Chestnut Street 2006
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »