این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Melvin Frank

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Melvin Frankمشاهده آثار این هنرمند : Melvin Frank
Melvin Frank
Nominated for 5 Oscars. Another 7 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Prisoner of Second Avenue 1975

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Funny Thing Happened on the Way to the Forum 1966
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Jayhawkers! 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Li'l Abner 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Court Jester 1955
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم Knock on Wood 1954

Nominated for 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Callaway Went Thataway 1951
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Road to Utopia 1945
ریلیز اختصاصی سایت