این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jean Cocteau

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jean Cocteauمشاهده آثار این هنرمند : Jean Cocteau
Jean Cocteau
Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Maria by Callas 2017

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Human Voice 2014

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Human Voice 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Testament of Orpheus 1960
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم La villa Santo Sospir 1952

دانلود فیلم Orpheus 1950
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Beauty and the Beast 1946
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »