این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Nicholas Campbell

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Nicholas Campbellمشاهده آثار این هنرمند : Nicholas Campbell
Nicholas Campbell
7 wins & 12 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Awakening the Zodiac 2017

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Backcountry 2014

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Antiviral 2012

4 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Goon 2011
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Heartland Christmas 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Cry of the Owl 2009

دانلود فیلم Cinderella Man 2005
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. Another 16 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prozac Nation 2001
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Na Ked Lunch 1991

13 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Certain Fury 1985
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Dead Zone 1983

7 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Baker County, U.S.A. 1982
ریلیز اختصاصی سایت