این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rainer Bock

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rainer Bockمشاهده آثار این هنرمند : Rainer Bock
Rainer Bock
3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Never Look Away 2018

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wonder Woman 2017

21 wins & 63 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Godless Youth 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Winnetou & Old Shatterhand 2016

4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Most Wanted Man 2014

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Book Thief 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 9 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tracks 2013

2 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hansel and Gretel Witch Hunters 2013

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Two Lives 2012
درخواستی کاربران

7 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Barbara 2012

10 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Passion 2012

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Best Enemy 2011

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم War Horse 2011

Nominated for 6 Oscars. Another 15 wins & 72 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unknown 2011

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In the Shadows 2010
ریلیز اختصاصی سایت