این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Adam Beach

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Adam Beachمشاهده آثار این هنرمند : Adam Beach
Adam Beach
Nominated for 1 Golden Globe. Another 6 wins & 8 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Juanita 2019

دانلود فیلم Hostiles 2017

4 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Watchman's Canoe 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Suicide Squad 2016

Won 1 Oscar. Another 16 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Into the Grizzly Maze 2015

دانلود فیلم Diablo 2015

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Fighting Man 2014

دانلود فیلم Cowboys & Aliens 2011

1 win & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Warrior's Heart 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Stranger 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Older Than America 2008
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bury My Heart at Wounded Knee 2007
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 29 wins & 27 nominations. See more awards »