این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sidney Lumet

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sidney Lumetمشاهده آثار این هنرمند : Sidney Lumet
Sidney Lumet
Nominated for 5 Oscars. Another 35 wins & 43 nominations. See more awards »

دانلود فیلم By Sidney Lumet 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Before the Devil Knows You're Dead 2007

17 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Find Me Guilty 2006

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Manchurian Candidate 2004

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gloria 1999
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Critical Care 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Guilty as Sin 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Family Business 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Running on Empty 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Morning After 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Power 1986
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Daniel 1983

دانلود فیلم Deathtrap 1982
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Verdict 1982
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Oscars. Another 3 wins & 9 nominations. See more awards »