این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار John Huston

نمایش مطالب
نمایش مطالب
John Hustonمشاهده آثار این هنرمند : John Huston
John Huston
Won 2 Oscars. Another 38 wins & 64 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Other Side of the Wind 2018

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Dead 1987
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 9 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Black Cauldron 1985

دانلود فیلم Prizzi's Honor 1985
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 25 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Under the Volcano 1984

Nominated for 2 Oscars. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lovesick 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Annie 1982

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cannery Row 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Victory 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wise Blood 1979
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Visitor 1979

دانلود فیلم The Hobbit 1977
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wind and the Lion 1975

Nominated for 2 Oscars. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man Who Would Be King 1975
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 4 nominations. See more awards »