این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Frank Capra

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Frank Capraمشاهده آثار این هنرمند : Frank Capra
Frank Capra
Won 3 Oscars. Another 9 wins & 12 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Why We Fight 2005
درخواستی کاربران

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pocketful of Miracles 1961

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It's a Wonderful Life 1946
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Oscars. Another 6 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Mr. Smith Goes to Washington 1939
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم You Can't Take It With You 1938
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lost Horizon 1937
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mr. Deeds Goes to Town 1936
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It Happened One Night 1934
ریلیز اختصاصی سایت

Won 5 Oscars. Another 5 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lady for a Day 1933
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم Forbidden 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم American Madness 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Platinum Blo nde 1931
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Strong Man 1926
ریلیز اختصاصی سایت