این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Warren Beatty

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Warren Beattyمشاهده آثار این هنرمند : Warren Beatty
Warren Beatty
Won 1 Oscar. Another 37 wins & 51 nominations. See more awards »

دانلود فیلم These Amazing Shadows 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson 2008
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Kid Stays in the Picture 2002
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Down to Earth 2001
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Town & Country 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bulworth 1998

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bugsy 1991

Won 2 Oscars. Another 10 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Madonna: Truth or Dare 1991
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ishtar 1987
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Reds 1981
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 19 wins & 34 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shampoo 1975
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Parallax View 1974
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم McCabe & Mrs. Miller 1971
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم $ 1971
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Only Game in Town 1970
ریلیز اختصاصی سایت