این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Mario Adorf

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Mario Adorfمشاهده آثار این هنرمند : Mario Adorf
Mario Adorf
21 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Holcroft Covenant 1985
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lion of the Desert 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lola 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Tin Drum 1979
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 16 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Germany in Autumn 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fedora 1978

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Lost Honor of Katharina Blum 1975
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Execution Squad 1972

دانلود فیلم The Bird with the Crystal Plumage 1970
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Major Dundee 1965
ریلیز اختصاصی سایت